11 2020, Jun

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VỤ HỎA HOẠN CHÁY NỔ TẠI XƯỞNG SẢN XUẤT HÓA CHẤT TINH KHIẾT CỦA NHÀ MÁY HÓA CHẤT ĐỨC GIANG – HƯNG YÊN

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang lấy làm tiếc xin thông báo: Vào hồi 18h40 ngày 10/06/2020, tại Nhà máy Hóa chất Đức Giang Hưng Yên đã xảy ra 1 vụ hỏa hoạn cháy nổ tại Xưởng Hóa chất Tinh khiết của Nhà máy. Thiệt hại cụ thể như sau: Thiệt […]

Xem thêm

06 2020, Jun

ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐẢNG LẦN THỨ XXXVI NHIỆM KỲ 2020-2025

Sáng ngày 6/6/2020, thực hiện kế hoạch tổ chức Đại Hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại Hội Đại Biểu Toàn quốc Lần thứ XIII, Tập đoàn Hóa Chất Đức Giang đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham […]

Xem thêm

28 2020, May

Tập Đoàn Hóa Chất Đức Giang tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Sáng ngày 26/5/2020, Tập đoàn Hóa Chất Đức Giang đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu, các hoạt động […]

Xem thêm

05 2020, May

Giấy mời họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2020

GIẤY MỜI HỌP Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020              Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang   Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang; Hội đồng quản […]

Xem thêm

27 2020, Apr

Cán bộ, công nhân viên Tập Đoàn Hóa Chất Đức Giang tham gia chống Covid 19 và giúp đỡ những trẻ em khó khăn của Bệnh Viện Nhi TW

Để đáp lại lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và giúp đỡ các gia đình có người thân bị bệnh rơi vào hoàn cảnh khó khăn, toàn thể cán bộ công nhân viên đã trích một ngày lương để ủng hộ cho bệnh viên Nhi Trung Ương. Chiều ngày 27 […]

Xem thêm

27 2020, Mar

Tập Đoàn Hóa Chất Đức Giang sẵn sàng chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch Covid-19

Sáng ngày 27/3/2020, để hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”. Ban lãnh đạo, công đoàn Tập Đoàn Hóa Chất Đức Giang đã tổ chức một số hoạt động hỗ trợ cộng đồng phòng chống dịch Covid-19. Bệnh viện Đa khoa Đức Giang một […]

Xem thêm

12 2020, Mar

Công bố thông tin nghị quyết Hội Đồng Quản Trị

Nội dung chính như sau: Thông qua Hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 Thành lập Công ty  TNHH MTV Apatit Đức Giang Bổ nhiệm Ông Đào Hữu Duy Anh là Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Hóa Chất Đức Giang Bổ nhiệm Ông […]

Xem thêm