19 2021, Oct

CBTT báo cáo tài chính Quý 3/2021

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 3/2021 của Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất cùng giải trình kèm theo: BCTC hop nhat quy 3.2021 BCTC quy 3.2021 Giải trình báo cáo tài chính quý 3-2021

Xem thêm

18 2019, Oct

Báo cáo tài chính quý III/2019

Tải về Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2019 Tải về báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019 Tải về Giải trình BCTC công ty mẹ Tải về giải trình báo cáo tài chính hợp nhất

Xem thêm