05 2020, May

Giấy mời họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2020

GIẤY MỜI HỌP Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020              Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang   Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang; Hội đồng quản […]

Xem thêm

27 2020, Apr

Cán bộ, công nhân viên Tập Đoàn Hóa Chất Đức Giang tham gia chống Covid 19 và giúp đỡ những trẻ em khó khăn của Bệnh Viện Nhi TW

Để đáp lại lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và giúp đỡ các gia đình có người thân bị bệnh rơi vào hoàn cảnh khó khăn, toàn thể cán bộ công nhân viên đã trích một ngày lương để ủng hộ cho bệnh viên Nhi Trung Ương. Chiều ngày 27 […]

Xem thêm

27 2020, Mar

Tập Đoàn Hóa Chất Đức Giang sẵn sàng chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch Covid-19

Sáng ngày 27/3/2020, để hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”. Ban lãnh đạo, công đoàn Tập Đoàn Hóa Chất Đức Giang đã tổ chức một số hoạt động hỗ trợ cộng đồng phòng chống dịch Covid-19. Bệnh viện Đa khoa Đức Giang một […]

Xem thêm

12 2020, Mar

Công bố thông tin nghị quyết Hội Đồng Quản Trị

Nội dung chính như sau: Thông qua Hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 Thành lập Công ty  TNHH MTV Apatit Đức Giang Bổ nhiệm Ông Đào Hữu Duy Anh là Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Hóa Chất Đức Giang Bổ nhiệm Ông […]

Xem thêm

18 2019, Oct

Báo cáo tài chính quý III/2019

Tải về Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2019 Tải về báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019 Tải về Giải trình BCTC công ty mẹ Tải về giải trình báo cáo tài chính hợp nhất

Xem thêm