27 2013, Mar

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG Năm báo cáo 2012 I. Thông tin chung 1. Thông tin khái quát –                    Tên giao dịch: Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang –                    Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101452588 –                    Vốn điều lệ: 66.000.000.000 VND […]

Xem thêm

27 2012, Mar

Báo cáo thường niên 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG I. Thông tin chung 1. Thông tin khái quát –                    Tên giao dịch: Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang –                    Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101452588 –                    Vốn điều lệ: 66.000.000.000 VND –                    Vốn đầu tư […]

Xem thêm

26 2010, Feb

Báo cáo thường niên 2010

 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG Năm báo cáo 2010 I. KHÁI QUAT CÔNG TY I.            Thông tin chung 1. Thông tin khái quát –        Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG –        Giấy […]

Xem thêm