Lịch sử phát triển

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tiền thân là  Công ty Hóa chất Đức Giang là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng cục hóa chất Việt Nam được thành lập tử năm 1963, có trụ sở đặt tại số 18 ngõ 44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội.

Quá trình hình thành và phát triển

– Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tiền thân là Công ty Hoá chất Đức Giang, là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng cục hóa chất Việt Nam được thành lập từ năm 1963, có trụ sở đặt tại số 18 ngõ 44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

– Tháng 3/2004, Công ty thực hiện chuyển đổi mô hình và chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần với tên gọi là Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang theo Quyết định số 10/2004/QĐ-BCN ngày 13/02/2004 của Bộ Công nghiệp.

– Năm 2009 thành lập Công ty con

– Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai tại Lào Cai.

– Năm 2012: Thành lập Công ty con

– Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai.

– Năm 2013: Thành lập Công ty con

– Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Đình Vũ.

– Năm 2015: Thành lập Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng.

– Tháng 10/2017: Sáp nhập Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai và Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng vào Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai.

– Tháng 6/2018: Mua 51% Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.

– Tháng 9/2018: Sáp nhập Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai vào Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang và tăng vốn điều lệ lên 1.078.038.110.000 đồng.

– Tháng 4/2019: Chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động sang mô hình Tập đoàn và đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

– Tháng 12/2019: Tăng vốn điều lệ lên 1.293 tỷ đồng.

– Tháng 7/2020: Chuyển niêm yết cổ phiếu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX).

– Tháng 08/2020: Tăng vốn điều lệ lên 1.487 tỷ đồng.

– Tháng 05/2021: Tăng vốn điều lệ lên 1.710 tỷ đồng.

– Tháng 10/2022: Tăng vốn điều lệ lên 3.797 tỷ đồng.

– Tháng 3/2023: Mua 51% Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng (TSB).

– Tháng 7/2023: Mua 100% Công ty cổ phần Phốt pho 6 và chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Phốt pho 6.

Với hơn 60 năm hình thành, phát triển và sau hơn 10 năm cổ phần hóa, Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang ngày càng lớn mạnh, nhanh chóng khẳng định được tên tuổi của mình trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, thuốc trừ sâu…. góp phần xây dựng ngành công nghiệp nước nhà.