ACID PHOSPHORIC CÔNG NGHIỆP

Axit Phốt-pho-ric công nghiệp Liên hệ: Anh Mạnh – Di động: 0909097946 – Email: manhdd@ducgiangchem.vn