Ắc quy PHOENIX MF DIN75L (12V – 75Ah)

Mô tả Mã sản phẩm MF DIN75L Điện áp 12 Volt Dung lượng 75 Ah Dài 276 mm Rộng 174 mm Cao 190 mm Tổng cao 190 mm ĐT: (0225) 3 857 080 – Fax : (0225) 3 835 876 Email : info@tiasangbattery.com – Website: www.tiasangbattery.com

TS12240W (12V – 24Ah)

Mô tả Mã sản phẩm N30Z Điện áp 12 Volt Dung lượng 30 Ah Dài 276 mm Rộng 96 mm Cao 170 mm Tổng cao 190 mm ĐT: (0225) 3 857 080 – Fax : (0225) 3 835 876 Email : info@tiasangbattery.com – Website: www.tiasangbattery.com

TS12240W (12V – 24Ah)

  Mô tả Mã sản phẩm TS12240W Điện áp 12 Volt Dung lượng 24 Ah Dài 166 mm Rộng 176 mm Cao 126 mm Tổng cao 126 mm ĐT: (0225) 3 857 080 – Fax : (0225) 3 835 876 Email : info@tiasangbattery.com – Website: www.tiasangbattery.com

TS650 (6V – 5Ah)

  Mô tả Mã sản phẩm TS650 Điện áp 6 Volt Dung lượng 5 Ah Dài 70 mm Rộng 48 mm Cao 101 mm Tổng cao 106 mm ĐT: (0225) 3 857 080 – Fax : (0225) 3 835 876 Email : info@tiasangbattery.com – Website: www.tiasangbattery.com

TSM1250S (12V – 4,5Ah)

Mã sản phẩm TSM1250S Điện áp 12 Volt Dung lượng 5 Ah Dài 112 mm Rộng 68 mm Cao 89 mm Tổng cao 89 mm ĐT: (0225) 3 857 080 – Fax : (0225) 3 835 876 Email : info@tiasangbattery.com – Website: www.tiasangbattery.com

ẮC QUY KÍN KHÍ DÙNG CHO XE ĐẠP ĐIỆN 12V-14AH

Mô tả Chủng loại: TS12140 Điện thế (V): 12 Dung lượng (Ah): 40 Kích thước (mm) Dài: 151 Rộng: 96 Cao: 100 Tổng cao: 102 Tel: (0225) 3 857 080 – Fax: (0225) 3 835 876 Email: info@tiasangbattery.com – Website: www.tiasangbattery.com

ẮC QUY KÍN KHÍ DÙNG CHO XE ĐẠP ĐIỆN 12V-20AH

DESCRIBE Product code TS12200 Voltage 12 Volt Capacity 20 Ah Length 182 mm Width 78 mm Height 182 mm High total 185 mm Tel: (0225) 3 857 080 – Fax: (0225) 3 835 876 Email: info@tiasangbattery.com – Website: www.tiasangbattery.com