ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐẢNG LẦN THỨ XXXVI NHIỆM KỲ 2020-2025

Đã đăng vào Posted in Tin nổi bật, Tin tức

Sáng ngày 6/6/2020, thực hiện kế hoạch tổ chức Đại Hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại Hội Đại Biểu Toàn quốc Lần thứ XIII, Tập đoàn Hóa Chất Đức Giang đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí Thư Đảng Ủy Khối, Đồng chí Tạ Thị Thuyết Minh Ủy viên thường vụ-Trưởng ban Tổ chức Đảng Ủy Khối, Đồng chí Hoàng Mai Anh – Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng Ủy Khối, đồng chí Hoàng Thanh Dũng – Phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng Ủy Khối và Chủ tịch Tổng Công ty đại diện cho Các Đảng viên trong toàn Tổng Công Ty.

,  

Đại hội thực hiện các nội dung chính gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập Đoàn Hóa Chất Đức Giang nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu ban chấp hành Đảng bộ Tập Đoàn Hóa Chất Đức Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Báo cáo chính trị của Đại hội đã tập trung tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập Đoàn Hóa Chất Đức Giang nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo đó, trong giai đoạn 2015 – 2020, Đảng ủy Tập Đoàn Hóa Chất Đức Giang đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng công ty, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động, đưa Tập Đoàn Hóa Chất Đức Giang vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty được Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tập Đoàn Hóa Chất Đức Giang cũng đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 04-NQ/TW về xây dựng chỉnh đốn Đảng; công tác tổ chức và cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, và thi hành kỷ luật đảng; công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội. Đại hội đã đánh giá kết quả lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty đối với từng lĩnh vực SXKD của Tập Đoàn Hóa Chất Đức Giang: Lĩnh vực xuất nhập khẩu và kinh doanh quốc tế; lĩnh vực sản xuất, phân bón, phốt pho và các mặt hàng hóa chất khác.

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đã biểu dương những kết quả của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Tập Đoàn Hóa Chất Đức Giang đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; những kết quả đó tiếp tục khẳng định vị thế của Tập Đoàn Hóa Chất Đức Giang trong các lĩnh vực SXKD của mình. Trước yêu cầu ngày càng cao về sự phát triển cũng như sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, Tập Đoàn Hóa Chất Đức Giang cần tiếp tục quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong lãnh đạo đối với hoạt động SXKD, công tác tái cấu trúc và công tác xây dựng Đảng. Trong đó, Tập Đoàn Hóa Chất Đức Giang cần tập trung rà soát, đánh giá, đào tạo thêm các Đảng viên mới để xây dựng bộ máy Đảng ngày càng vững mạnh.

Cùng chuyên mục

Trả lời