PHÈN KÉP

Đã đăng vào Posted in Chưa được phân loại
  1. Công thức, ký hiệu hóa học và thành phần NH4Al(SO4)2 

Công thức hóa học :

  • NH4Al(SO4)2. 12H2O
  • NH4Al(SO4)2 . 18H2O
  • NH4Al(SO4)2. 24H2O

Cas No : 7784-25-0

Cùng chuyên mục

Trả lời