Công Ty TNHH MTV Hóa Chất Đức Giang – Đình Vũ

Đã đăng vào Posted in Đơn vị thành viên

Công Ty TNHH MTV Hóa Chất Đức Giang – Đình Vũ là công ty cổ phần do 2 cổ đông hợp thành: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hóa Chất Đức Giang, Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang – Lào Cai . Công ty được cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 26 tháng 7 năm 2013 với để thực hiện dự án Kho chứa hóa chất Đức Giang- Đình Vũ.
Dự án Kho chứa hóa chất Đức Giang – Đình Vũ được thực hiện với mục tiêu cung cấp dịch vụ kho bãi đối với các mặt hàng hóa chất với sức chứa: Axit Photphoric trích ly [H3PO4] 200.000 tấn/năm; Phân lân giàu [Ca(H2PO4)2.2H2O] 100.000 tấn/năm. Diện tích đất dự kiến sử dụng của dự án là 20.473 m2, đặt tại lô đất CN5.3I, DVIZ, Hải Phòng với tổng vốn đầu tư khoảng 80 tỷ VNĐ.

Cùng chuyên mục

Trả lời