CÔNG TY TNHH MTV HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG – ĐẮK NÔNG

Đã đăng vào Posted in Đơn vị thành viên

CÔNG TY TNHH MTV HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG – ĐẮK NÔNG

Tổng mức đâu tư của dự án là: 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng)
Chi tiết phân bổ nguồn vốn:
– Chi phí thiết bị: 155.000.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi năm tỷ đồng) bao gồm:
+ Thiết bị công nghệ NPK: 60.000.000.000 VNĐ (Sáu mươi tỷ đồng)
+Thiết bị tạo hạt: 40.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi tỷ đồng)
+ Kho bãi, công trình phụ: 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng)
+ Chi phí thiết bị K2SO4: 35.000.000.000 VNĐ (Ba mươi năm tỷ đồng)
– Chi phí xây dựng: 75.000.000.000 VNĐ (Bảy mươi năm tỷ đồng)
+ Chi phí xây dựng NPK: 60.000.000.000 VNĐ (Sáu mươi tỷ đồng)
+ Chi phí xây dựng K2SO4: 15.000.000.000 VNĐ (Mười năm tỷ đồng)
– Dự phòng và chi khác: 70.000.000.000VNĐ (Bảy mươi tỷ đồng)

THÔNG TIN CHUNG

Tên tiếng Việt : CÔNG TY TNHH MTV HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG – ĐẮK NÔNG

Tên tiếng Anh : DAK NONG DUC GIANG LIMITED COMPANY

Tên viết tắt : DGN

Trụ sở : Lô CN16-02, KCN Tâm Thắng, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam

Điện thoại : 0904373748

Email: tuantm@ducgiangchem.vn.

Mã số thuế : 5300778978

Vốn điều lệ : 300.000.000.000 đồng

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 5814530875 do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông cấp ngày 22 tháng 06 năm 2022

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 6400445420. Đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 03 năm 2022.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Bán buôn chuyên doanh khác.

Cùng chuyên mục

Trả lời