CBTT NQ HĐQT SỐ 13 THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG SÁP NHẬP CÔNG TY TNHH MTV PP6 VÀO CÔNG TY TNHH MTV HÓA CHẤT ĐỨC GIANG LÀO CAI

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Nghị quyết Hội Đồng Quản trị, Quan hệ cổ đông, Tin nổi bật, Tin tức

20231204 – DGC – CBTT Nghi quyet HDQT so 13 thong qua chu truong sap nhap PP6 vao DLC

Cùng chuyên mục

Trả lời