(Tiếng Việt) CBTT NQ HĐQT SỐ 13 THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG SÁP NHẬP CÔNG TY TNHH MTV PP6 VÀO CÔNG TY TNHH MTV HÓA CHẤT ĐỨC GIANG LÀO CAI

Posted on Posted in Notify, Board Resolution, Investors relation, Tin nổi bật, News

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Related post

Leave a Reply