17 2022, Feb

Khởi động chiến dịch khai thác quặng Apatit mùa xuân năm 2022

Sáng ngày 17/2 năm 2022, Chủ tịch cùng phu nhân trực tiếp lên thăm Khai trường 25 nhằm mục đích khởi động chiến dịch khai thác quặng apatit mùa xuân năm 2022. Hiện nay nhu cầu cung ứng và giá nguyên vật liệu của các sản phẩm trên thị trường đều gia tăng, nên việc […]

Xem thêm

19 2022, Jan

CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01 và số 02 năm 2022

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang CBTT Nghị quyết HĐQT số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 19/01/2022 thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4/2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2022 và giao dịch với bên liên quan; Nghị quyết HĐQT số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 19/01/2022 thông qua việc chốt danh sách cổ đông […]

Xem thêm

17 2021, Nov

CBTT Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 chi tiết như sau: Thời gian họp: 9h00 Thứ 6, ngày 10 tháng 12 năm 2021. Địa điểm họp: Hội trường lớn Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang – Chi nhánh Hưng Yên. Địa chỉ: Lô đất L4, […]

Xem thêm