Lễ khởi công khai thác quặng Apatit tại khai trường 19B

Đã đăng vào Posted in Tin nổi bật, Tin tức

Ngày 30/12/2022 Tập Đoàn Hóa Chất Đức Giang cùng với công ty công nghiệp hóa chất lào cai đã tiến hành lễ khởi công khai thác quặng Apatit tại khai trường 19B xã đồng Tuyển thành phố Lào Cai với trữ lượng khoảng 5 triệu tấn quặng, đây là một nguồn cung cấp nguyên liệu tương đối lớn cung cấp cho tổ hợp nhà máy Hóa Chất Đức Giang Lào Cai – tạo tiền đề cho kế hoạch sản xuất các năm tới của Tập Đoàn.

Ngày 30/12/2022 Tập Đoàn Hóa Chất Đức Giang cùng với công ty công nghiệp hóa chất lào cai đã tiến hành lễ khởi công khai thác quặng Apatit tại khai trường 19B xã đồng Tuyển thành phố Lào Cai với trữ lượng khoảng 5 triệu tấn quặng, đây là một nguồn cung cấp nguyên liệu tương đối lớn cung cấp cho tổ hợp nhà máy Hóa Chất Đức Giang Lào Cai – tạo tiền đề cho kế hoạch sản xuất các năm tới của Tập Đoàn.

 

Cùng chuyên mục

Trả lời