03 2023, Jan

Lễ khởi công khai thác quặng Apatit tại khai trường 19B

Ngày 30/12/2022 Tập Đoàn Hóa Chất Đức Giang cùng với công ty công nghiệp hóa chất lào cai đã tiến hành lễ khởi công khai thác quặng Apatit tại khai trường 19B xã đồng Tuyển thành phố Lào Cai với trữ lượng khoảng 5 triệu tấn quặng, đây là một nguồn cung cấp nguyên liệu […]

Xem thêm