Tập đoàn Hoá chất Đức Giang tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Đã đăng vào Posted in Chưa được phân loại, Tin nổi bật, Tin tức
Tổng kết một năm 2022 “đại thắng” cùng nhiều nội dung quan trọng được đệ trình và thông qua với tỷ lệ ủng hộ cao.. Trước ý kiến của nhiều cổ đông, HĐQT DGC đã quyết định chia thêm 10% cổ tức tiền mặt cho cổ đông, như vậy tổng chia cổ tức cả năm lên tới 40%, tương đương 1 cổ phiếu sở hữu được nhận thêm 1,000 đồng.
Tại đại hội, Hội đồng quản trị đã trình và được ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất 10,875 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu được phân chủ yếu vào Photpho vàng (P4), sản phẩm chính của Công ty, với khoảng 4.6 ngàn tỷ đồng. Mục tiêu lãi sau thuế là 3 ngàn tỷ đồng.Ngoài ra, DGC có kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản tổng cộng 550 tỷ đồng, trong đó 50 tỷ đồng cho việc hoàn thành nhà máy NPK Đắk Nông và 500 tỷ đồng để khởi công tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn. Dự án nhà máy NPK tại Đắk Nông dự kiến sẽ khánh thành vào ngày 30/06/2023. Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Cùng chuyên mục

Trả lời