ĐI NATRI HYDROPHOTPHAT

Đã đăng vào Posted in Hóa chất tinh khiết, Sản phẩm

Natri đihiđrophotphat (NaH2PO4), là một hợp chất của natri với gốc axit photphat. Nó được dùng như là một loại thuốc nhuận tràng, và như một dung dịch đệm pH tượng tự natri photphat.

Chỉ số axit (pKa) thuộc khoảng 6.8-7.20 (phụ thuộc vào đặc tính hoá lý trong quá trình xác định pKa)[1]. Giá trị tương đương natri clorua, hay E-Value, là 0.49. Nó có thể tan trong 4.5 phần nước. Hầu hết natri đihiđrophotphat được tìm thấy dưới dạng tinh thể không màu hoặc dạng bột trắng. Nó không tan trong cồn. Nó được tạo ra bằng phản ứng giữa các hợp chất halua với axít phốtphoric.

Cùng chuyên mục

Trả lời