UBND TP HÀ NỘI: PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 TỔ HỢP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG, TRƯỜNG HỌC VÀ NHÀ Ở ĐỨC GIANG

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Quan hệ cổ đông, Tin nổi bật, Tin tức

Ngày 12/10/2020, Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội đã ký Quyết định số 4590/QĐ-UB về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tổ hợp công trình công cộng, trường học và nhà ở Đức Giang tại địa chỉ số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội.

Khu vực nghiên cứu quy hoạch của dự án bao gồm các chức năng chính như sau:

TT Chức năng sử dụng đất Ký hiệu Diện tích(m²) Tỷ lệ

(%)

A Đất trong phạm vi mở đường và mặt nước quy hoạch   11.703
B Đất nghiên cứu xây dựng dự án   42.609  100,0
I Đất nhà ở 26.618 62,5
 1.1 Nhà ở thấp tầng (60 lô đất liền kề) NO2 9.570  
 1.2 Nhà ở cao tầng (3 toà 25 tầng) NO3 17.048  
II Đất công trình công cộng CC1 4.613 10,8
III Đất trường Trung học phổ thông THPT 11.378 26,7
Tổng cộng   54.312

Đây là bước tiến lớn trong quá trình thực hiện dự án, là cở sở để tiếp tục triển khai thủ tục đầu tư dự án.

Cùng chuyên mục

Trả lời