THƯ MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ NHÀ ĐẦU TƯ (thay thế cho Thư mời ngày 28/10/2020)

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Quan hệ cổ đông, Tin nổi bật, Tin tức

Vì lý do khách quan, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang xin thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị nhà đầu tư từ ngày 10/11/2020 sang ngày 12/11/2020:

Cùng chuyên mục

Trả lời