THÔNG BÁO VỀ VIỆC NIÊM YẾT VÀ NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Quan hệ cổ đông, Tin nổi bật, Tin tức

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC NIÊM YẾT VÀ NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỦA CỔ PHIẾU

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP. Hà Nội.

Được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định số 365/QĐ-SGDHCM ngày 07/07/2019 của Tổng giám đốc Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung sau:

  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Mã chứng khoán: DGC
  • Mệnh giá: 10.000 đồng
  • Số lượng cổ phiếu niêm yết: 129.363.616 cổ phiếu
  • Giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 1.293.636.160.000 đồng
  • Ngày niêm yết có hiệu lực: 07/07/2019
  • Ngày chính thức giao dịch: 28/07/2019
  • Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 39.700 đồng/cổ phiếu
  • Biên độ giao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: ±20% so với giá tham chiếu

20200720_20200720 – DGC – TB niem yet va giao dich

Cùng chuyên mục

Trả lời