THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN PHỔ THÔNG

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Quan hệ cổ đông, Tin tức

Ngày 17/02/2020, Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang có nhận được Đơn xin cấp lại Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần của các cổ đông sau:
1. Tên cổ đông: Đinh Xuân Dương
– CMTND số: 131672262, cấp ngày 10/09/2018, nơi cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.
– Số cổ phần: 2.180 cổ phần.
– Lý do xin cấp lại: bị mất.
2. Tên cổ đông: Đỗ Văn Đảm
– CMTND số: 063117768, cấp ngày 11/06/2018, nơi cấp: Công an tỉnh Lào Cai.
– Số cổ phần: 1.050 cổ phần.
– Lý do xin cấp lại: bị mất.
3. Tên cổ đông: Trần Văn Đỗ
– CMTND số: 132126429, cấp ngày 19/12/2017, nơi cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.
– Số cổ phần: 2.970 cổ phần.
– Lý do xin cấp lại: bị mất.
4. Tên cổ đông: Lê Tuấn Ánh
– CMTND số: 063144475, cấp ngày 29/10/2018, nơi cấp: Công an tỉnh Lào Cai.
– Số cổ phần: 1.980 cổ phần.
– Lý do xin cấp lại: bị mất.
5. Tên cổ đông: Nguyễn Văn Phóng
– CMTND số: 164236405, cấp ngày 04/06/2013, nơi cấp: Công an tỉnh Ninh Bình.
– Số cổ phần: 2.970 cổ phần.
– Lý do xin cấp lại: bị mất.
6. Tên cổ đông: Nguyễn Văn Khải
– CMTND số: 060843960, cấp ngày 13/10/2016, nơi cấp: Công an tỉnh Yên Bái.
– Số cổ phần: 1.160 cổ phần.
– Lý do xin cấp lại: bị mất.
7. Tên cổ đông: Hồ Văn Trang
– CMTND số: 183728833, cấp ngày 24/01/2017, nơi cấp: Công an tỉnh Hà Tĩnh.
– Số cổ phần: 1.050 cổ phần.
– Lý do xin cấp lại: bị mất.
8. Tên cổ đông: Đỗ Ngọc Đông
– CMTND số: 063288360, cấp ngày 13/04/2011, nơi cấp: Công an tỉnh Lào Cai.
– Số cổ phần: 420 cổ phần.
– Lý do xin cấp lại: bị mất.
9. Tên cổ đông: Trần Hoài Nam
– CMTND số: 131565559, cấp ngày 31/07/2018, nơi cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.
– Số cổ phần: 420 cổ phần.
– Lý do xin cấp lại: bị mất.
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Cùng chuyên mục

Trả lời