THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN PHỔ THÔNG

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Quan hệ cổ đông, Tin tức

Ngày 09/12/2020, Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang có nhận được Đơn xin cấp lại Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông sau:

Lê Xuân Vinh, số CMTND 010298171, do Công an Hà Nội cấp ngày 27/06/2011.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Số lượng cổ phần sở hữu: 30.856 cổ phần

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu chúng tôi không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trên đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang sẽ tiến hành thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Lê Xuân Vinh theo quy định của pháp luật. Cổ đông Lê Xuân Vinh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới theo quy định của pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Địa chỉ: Số 18/44 Phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội

Kính báo!

Cùng chuyên mục

Trả lời