THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ TRẢ CỔ TỨC 2019

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Quan hệ cổ đông, Tin nổi bật, Tin tức

Ngày 29/07/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã có Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, cụ thể như sau:

  1. Trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền: 5%.
  2. Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019: 15%
  3. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/08/2020.
  4. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2020.
  5. Ngày thanh toán cổ tức bằng tiền: 20/08/2020.

20200729 – DGC – TB NDKCC thanh toan co tuc nam 2019 con lai bang tien va co phieu

Cùng chuyên mục

Trả lời