THÔNG BÁO NGÀY ĐKCC ĐỂ CHỐT DSCĐ XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Đại Hội Cổ Đông, Quan hệ cổ đông

20220615 – DGC – TB Ngày ĐKCC để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Cùng chuyên mục

Trả lời