THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC BẰNG TIỀN

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Quan hệ cổ đông, Tin nổi bật, Tin tức
  • Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng).
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2020.
  • Ngày thanh toán: 11/01/2021.

DGC- Thông báo ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức

Cùng chuyên mục

Trả lời