Thông báo lưu ký và niêm yết cổ phiếu

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Quan hệ cổ đông

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu phổ thông của Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

–            Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 48/2014/GCNCP-VSD ngày 30/6/2014 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
–            Căn cứ Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu số 349/2014/QĐ-SGDHN ngày 30/6/2014 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC) xin trân trọng thông báo về việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu DGC tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

 • Tên tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG
 • Tên giao dịch: DUC GIANG CHEMICAL AND DETERGENT POWDER JOINT STOCK COMPANY
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/44 Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại:     04. 38271620                       Fax: 04. 38271068
 • Website: www.ducgiangchem.vn Email: ducgiangchemco@hn.vnn.vn
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101452588 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp ngày 05 tháng 03 năm 2004, thay đổi lần thứ 9 ngày 25 tháng 4 năm 2014.
 • Vốn điều lệ:  334.993.660.000 đồng (Ba trăm ba mười tư tỷ chin trăm chin mươi ba triệu sáu trăm sáu mươi ngàn đồng).
 • Các lĩnh vực kinh doanh chính:

–            Sản xuất và buôn bán nguyên liệu và các mặt hàng hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm);
–            Sản xuất và buôn bán các mặt hàng cao su, sơn, chất dẻo, phân bón, sắt, thép, kim loại màu;
–            Sản xuất, buôn bán máy móc, thiết bị điện và các linh kiện của chúng, vật liệu điện, dụng cụ cơ khí;
–            Sản xuất và buôn bán các mặt hàng nhiên liệ khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chưa bi tum; các loại sáp khoáng chất;
–            Cho thuê nhà xưởng.

 • Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang
 • Mã chứng khoán: DGC
 • Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá              : 10.000 đồng/cổ phiếu
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký, niêm yết: 33.499.366 (Ba mươi ba triệu bốn trăm chín mươi chín ngàn ba trăm sáu mươi sáu)cổ phiếu
 • Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký lưu ký, niêm yết: 334.993.660.000 (Ba trăm ba mười tư tỷ chín trăm chín mươi ba triệu sáu trăm sáu mươi ngàn đồng) đồng
 • Thông báo về việc lưu ký, niêm yết:

–            Cổ đông đã nhận Sổ cổ đông vui lòng đến làm thủ tục đăng ký lưu ký tại Công ty chứng khoán nơi mình mởi tài khoản, bắt đầu từ ngày 07/7/2014;
–            Cổ đông chưa nhận Sổ cổ đông vui lòng liên hệ sớm với Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang để nhận sổ và hoàn tất các thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán;

 • Thời gian, địa điểm cung cấp bản cáo bạch: Từ ngày 07/7/2014 tại:

–            Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/44 Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại:     04. 38271620                                Fax: 04. 38271068
–            Chi nhánh Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng tại Hà Nội: Tầng 3, số 14-16, phố Hàm Long, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Điện thoại:     04 44 555 888                        Fax:    04 39 440 508

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN

BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc

Đào Hữu Huyền

Cùng chuyên mục

Trả lời