THÔNG BÁO GỬI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Quan hệ cổ đông, Tin nổi bật, Tin tức

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư quan tâm

Hiện nay, có nhiều nhà đầu tư quan tâm và hỏi CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đang có dự kiến M&A 1 doanh nghiệp phân bón, chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Tập đoàn Hóa chất Đức Giang hiện chưa có Nghị quyết chính thức nào về việc sẽ thực hiện M&A 1 doanh nghiệp phân bón.

2. Hiện nay cũng chưa có một doanh nghiệp phân bón nào dự kiến sẽ thoái vốn trong năm 2021.

3. Trong giai đoạn 2018-2020, nhà nước có dự kiến thoái vốn 1 Doanh nghiệp phân bón. Tuy nhiên, theo thông tin chúng tôi được biết đến nay thì việc thoái vốn cũng đã tạm dừng, chưa có kế hoạch triển khai thoái vốn lại.

Do vậy, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang xin thông báo chính thức để các Quý nhà đầu tư được biết và tránh đồn đoán để ảnh hưởng đến hình ảnh của Công ty.

                  Xin trân trọng cảm ơn Quý nhà đầu tư đã quan tâm!

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đào Hữu Huyền

Cùng chuyên mục

Trả lời