THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Quan hệ cổ đông

20220325 – DGC – CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu ông Quách Trung Kiên – Em trai Người phụ trách quản trị Công ty

Cùng chuyên mục

Trả lời