Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Ông Đào Hữu Duy Anh – Ủy viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc công ty

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Quan hệ cổ đông

Ông Đào Hữu Duy Anh – Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc – Đăng ký mua 500.000 cổ phiếu
Tải về bản thông báo

Cùng chuyên mục

Trả lời