Thông báo chốt danh sách cổ đông để lưu ký chứng khoán tập trung

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Quan hệ cổ đông

THÔNG BÁO

(Về việc chốt danh sách cổ đông để lưu ký chứng khoán tập trung)

Để chuẩn bị cho việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang xin trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khóan tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam như sau:
Tên tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

 • Tên giao dịch: DUC GIANG CHEMICALS AND DETERGENT POWDER JOINT STOCK COMPANY
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 18, ngõ 44, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại:     04 3 8271620            Fax: 04 38271068
 • Website: www.ducgiangchem.vn    Email: ducgiangchemco@hn.vnn.vn
 • Vốn điều lệ:  334.993.660.000 đồng
 • Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương
 • Số hiệu tài khoản: 10201 00000 48561
 • Loại chứng khoán          : cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá                        : 10.000 đồng/cổ phiếu
 • Số lượng cổ phiếu niêm yết: 33.499.366 cổ phiếu
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003850 được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 05 tháng 03 năm 2004, thay đổi lần thứ 9 ngày 25 tháng 4 năm 2014.
 • Ngày chốt danh sách cổ đông: 16h ngày 14 tháng 5 năm 2014

Các cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần, kính đề nghị làm thủ tục trước thời điểm chốt danh sách cổ đông tại trụ sở Công ty, cụ thể:
Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang: Số 18/44 Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Công ty sẽ không tiến hành giải quyết và không chịu trách nhiệm về các chuyển nhượng diễn ra sau thời hạn này; Trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận sổ cổ đông hoặc có nhu cầu điều chỉnh thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với Công ty địa chỉ ở trên.
Thông báo này được công bố trên Website Công ty, báo chí và thay thế cho việc gửi tài liệu bằng văn bản đến từng cổ đông Công ty.
Trân trọng thông báo./.

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2014

Chủ tịch HĐQT -TGĐ

Đào Hữu Huyền

Cùng chuyên mục

Trả lời