Tập đoàn hóa chất đức giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đã đăng vào Posted in Tin nổi bật, Tin tức

Sáng ngày 29/3/2024, Tập đoàn Hóa Chất Đức Giang (HOSE: DGC) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2024 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
Về chỉ tiêu kinh doanh, Hoá chất Đức Giang đã được cổ đông thông qua kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 10.202 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.100 tỷ đồng. Ngoài ra trong đại hội, HĐQT cũng cập nhật tình hình tiến độ những dự án sắp triển khai trong thời gian tới.

Cùng chuyên mục

Trả lời