STPP Thực Phẩm

Đã đăng vào Posted in NATRI POLY Phốt phát

Là chất phụ gia được dùng trong các ngành chế biến thực phẩm, nhà máy có công xuất STPP lên tới 20.000 tấn/năm và SHMP: 20.000 tấn/năm. STPP và SHMP đã góp phần quan trọng trong ngành thực phẩm nói riêng và ngành công nghiệp nói chung

STPP (Sodium Tripolyphosphate) PRODUCTION PLANT

STPP is known as the additives used in food processing industry, the plant has a capacity of 20,000 tons per year and SHMP: 10,000 tons per year. STPP has an important contribution to the food industry in particular and the industry in general.

stpp (2)

Cùng chuyên mục

Trả lời