Ngày giao dịch dầu tiên của cổ phiếu công ty con – Công ty CP hóa chất Đức Giang Lào Cai

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Quan hệ cổ đông, Tin tức

– Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Hóa chất Đức Giang – Lào Cai
– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
– Mã chứng khoán: DGL
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
– Số lượng chứng khoán niêm yết: 46.399.888 cổ phiếu
(Bốn mươi sáu triệu ba trăm chín mươi chín nghìn tám trăm tám mươi tám cổ phiếu) 
– Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 463.998.880.000 đồng
(Bốn trăm sáu mươi ba tỷ chín trăm chín mươi tám triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng)
– Ngày giao dịch đầu tiên:  Thứ Ba, ngày 20/10/2015
– Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 30.000 đồng/cổ phiếu

Cùng chuyên mục

Trả lời