Miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó tổng giám đốc

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Quan hệ cổ đông

Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang đối với ông Đào Việt Hưng
Bổ nhiệm ông Phạm Văn Hùng giữ chức vụ Phó tổng gián đốc công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang
QĐ miễn nhiệm ông Đào Việt Hưng
QĐ bổ nhiệm ông Phạm Văn Hùng

Cùng chuyên mục

Trả lời