Hủy niêm yết cổ phiếu DGL để sáp nhập vào DGC

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Quan hệ cổ đông

Ngày 24/8/2018 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ra quyết định số 545/SGDHN về việc chấp thuận Hủy niêm yết cổ phiếu DGL để sáp nhập vào DGC
Tải về Quyết định
Thông báo hủy niêm yết cổ phiếu DGL

Cùng chuyên mục

Trả lời