Hóa chất Đức Giang Lào Cai (DGL): Mục tiêu lãi 450 tỷ đồng trước thuế năm 2018

Đã đăng vào Posted in Tin nổi bật, Tin tức

Năm 2018 Hóa chất Đức Giang Lào Cai đặt mục tiêu đạt 5.158 tỷ đồng tổng doanh thu.

 photo1521711137632-15217111376341963496788
Ngày 29/3 tới đây CTCP Hóa chất Đức Giang – Lào Cai (mã chứng khoán DGL) sẽ tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
Kết quả kinh doanh năm 2017
Theo báo cáo, sau sáp nhập LFC và BTC, tổng doanh thu các mặt hàng đạt 4.626 tỷ đồng, thực hiện được 94,5{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} kế hoạch năm. Trong đó riêng doanh thu mặt hàng Phốt pho vàng đạt gần 2.000 tỷ đồng; doanh thu từ mặt hàng WPA (50{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}) đạt gần 1.303 tỷ đồng….
Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 386 tỷ đồng, vượt 3{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ năm 2017 giao phó.
Với kết quả đạt được HĐQT trình phương án phân phối lợi nhuận, trong đó dự kiến chia cổ tức năm 2017 tỷ lệ 5{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}. Số cổ tức này đã được tạm ứng cho cổ đông trước đó.
Kế hoạch năm 2018
Dự kiến năm 2018 sẽ tiếp tục tiến hành phương án sáp nhập CTCP Hóa chất Đức Giang – Lào Cai vào CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang theo phương án sáp nhập đã được ĐHCĐ thông qua tháng 12/2017.
Về sản xuất kinh doanh, năm 2018 công ty đặt mục tiêu đạt 5.158,4 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 11,5{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} so với tổng doanh thu đạt được năm 2017. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 450 tỷ đồng. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 15{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}.
Về sản xuất, dự kiến sản xuất được 40.000 tấn Phốt pho vàng, xuất khẩu được 34.000 tấn; tổng giá trị khoảng 2.108 tỷ đồng. Doanh thu từ mặt hàng phân MAP dự kiến đạt 581 tỷ đồng, phụ gia thức ăn gia súc DCP ước đạt 455 tỷ đồng…
Rút bớt ngành nghề kinh doanh để nới room ngoại lên 49{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}

Ngoài ra HĐQT cũng trình ĐHCĐ về việc rút ngành nghề đăng ký kinh doanh “Sản xuất và buôn bán các mặt hàng nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các san phẩm chưng cất từ chúng, các chất bitum, các loại sáp khoáng chất” với mã ngành 4661 để thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài từ mức 0{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} lên 49{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}.

Theo cafef.vn

Cùng chuyên mục

Trả lời