Hình Ảnh 03

Đã đăng vào Posted in slideshow

Lần đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam, trên hệ thống dây chuyền hiện đại; khác với các sản phẩm NPK thông thường được sản xuất bằng phương pháp phối trộn, NPK hóa học được sản xuất bằng phản ứng hóa học để tạo ra hạt NPK đồng đều giữa các thành phần. Cây trồng được cung cấp vừa đủ hàm lượng các chất dinh dưỡng cần thiết, thích hợp sản xuất phân bón NPK hàm lượng cao: 15-15-15; 16-16-8 … có thể thay thế hoàn toàn cho NPK nhập khẩu.

Cùng chuyên mục

Trả lời