"Gà đẻ trứng" của DGC sắp lên sàn HNX

Đã đăng vào Posted in Tin tức

CTCP Hóa chất Đức Giang – Lào Cai (OTC: DGL) vừa được chấp thuận niêm yết trên sàn HNX. Đây là công ty con của CTCP Bột giặt & Hóa chất Đức Giang  với tỷ lệ sở hữu 62{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} và là đơn vị đóng góp lớn vào lợi nhuận của DGC.

Cụ thể, DGC sở hữu 28.6 triệu cp DGL, ứng với 61.68{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}. Đồng thời ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT DGC cũng đang sở hữu 8.34{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} vốn của DGL. Ông Huyền hiện đang làm Chủ tịch HĐQT của cả DGC lẫn DGL.

DGL đóng góp khá nhiều lợi nhuận cho Hóa chất Đức Giang. Số liệu bán niên 2015 cho thấy, lãi ròng công ty mẹ chỉ thực hiện 17 tỷ đồng, trong khi tính cả lợi nhuận từ công ty liên kết 39 tỷ đồng, lãi ròng hợp nhất DGC đạt 118 tỷ đồng.

Bên cạnh Hóa chất Đức Giang – Lào Cai, DGC còn một công ty con khác là Hóa chất Đức Giang – Đình Vũ. Tuy nhiên Đức Giang – Đình Vũ chỉ mới được thành lập vào năm 2013 với mục đích chính là thực hiện dự án Kho chứa hóa chất Đức Giang – Đình Vũ với tổng vốn đầu tư chỉ khoảng 80 tỷ đồng.

Hơn nữa, năm 2013 và 2014, tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức của DGL lên đến 47.3{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} và 81{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}.

Theo Bản cáo bạch, kết quả hoạt động của DGL năm 2014 có phần sụt giảm so với năm 2013, doanh thu thuần đạt 1,810 tỷ đồng, tăng trưởng 12.3{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} song lãi ròng lại giảm 32{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} xuống 192 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do giá vốn hàng bán tăng đến 21{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}. Bên cạnh đó, năm 2014 vừa qua, chi phí tài chính cũng tăng mạnh từ hơn 8 tỷ đồng lên đến 21 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 14{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} từ 62 tỷ đồng lên 70 tỷ đồng.

Năm 2015, đơn vị đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 205 tỷ đồng, cao hơn 6.6{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} so với kết quả của năm 2014. Doanh thu thuần dự kiến đạt 2,462 tỷ đồng, tăng 36{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}. Cổ tức chi trả dự kiến là 37.13{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}. Trong 6 tháng đầu năm, DGL thực hiện 1,086 tỷ đồng doanh thu, lãi ròng 96.8 tỷ đồng, tương đương 44.1{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} và 47.2{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} kế hoạch đề ra.

Lĩnh vực kinh doanh chính của DGC bao gồm sản xuất và buôn bán các mặt hàng hóa chất, máy móc, thiết bị điện và các linh kiện liên quan. Tuy nhiên thế mạnh của đơn vị là sản xuất các mặt hàng hóa chất, đặc biệt các hợp chất có gốc phốt phát. Các sản phẩm chính bao gồm Phốt pho vàng, Axit Photphoric, Silicat, Phân Supe lân, phân bón MAP. Trong đó Phốt pho vàng là sản phẩm chủ lực.

Theo nguồn vietstock.vn

Cùng chuyên mục

Trả lời