Công bố thông tin nghị quyết Hội Đồng Quản Trị

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Nghị quyết Hội Đồng Quản trị, Quan hệ cổ đông, Tin nổi bật, Tin tức

Nội dung chính như sau:

  1. Thông qua Hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
  2. Thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020
  3. Thành lập Công ty  TNHH MTV Apatit Đức Giang
  4. Bổ nhiệm Ông Đào Hữu Duy Anh là Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Hóa Chất Đức Giang
  5. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tất Đại là Giám Đốc Công ty TNHH MTV Hóa Chất Đức Giang – Đình Vũ
  6. Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Vũ Nhất Tâm

CBTT NQ HDQT

Cùng chuyên mục

Trả lời