Tập đoàn hóa chất Đức giang tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Đã đăng vào Posted in Tin nổi bật, Tin tức

Sáng ngày 29/3, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: mã DGC) tổ chức thành cộng ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Tại buổi lễ, Ông Đào Hữu Duy Anh – Tổng Giám Đốc đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng bởi những yếu tố bất lợi: dịch bệnh Covid-19, giá cả nguyên liệu, giá vận chuyển đều tăng chóng mặt nhưng Công ty vẫn đạt được tăng trưởng vượt bậc: doanh thu thuần hợp nhất đạt 6.236 tỷ đồng tăng 23% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1000 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 947 tỷ, tăng 66% so với cùng kỳ, vượt 35% kế hoạch năm.

Ông Phạm Văn Hùng – Phó Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT trình bày kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. Với kết quả đạt được, HĐQT đề xuất mức chia cổ tức năm 2020 là 30%. Trong đó cổ tức bằng tiền 15% (đã được tạm ứng cuối 2020) và cổ tức bằng cổ phiếu 15% (tương đương với phát hành 22,3 triệu cổ phiếu). Lợi nhuận được giữ lại vào hơn 693 tỷ đồng.

Ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT nhận định việc trả bằng cổ phiếu ở thời điểm hiện tại sẽ có lợi hơn cho các cổ đông.

.

Năm 2020, Lần đầu tiên Tập đoàn Hoá Chất Đức Giang tham gia vào nhóm những doanh nghiệp có lợi nhuận trên 1000 tỷ đồng, khẳng định sự nỗ lực và khả năng vượt qua khó khăn của Hoá chất Đức Giang trong hành trình chinh phục đỉnh cao mới.

Cùng chuyên mục

Trả lời