ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 của Công ty Mẹ

Đã đăng vào Posted in Tin nổi bật, Tin tức

Bước tiếp tiến trình “Sáp nhập để thành công” ngày 15/4/2017, Công ty CP  Bột Giặt & Hóa Chất Đức Giang (mã cổ phiếu DGC) đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017 với  trọng tâm  là : Sáp  nhập Công ty CP Hóa chất Đức Giang Lào Cai vào Công ty CP Bột giặt & Hóa chất Đức Giang tại Hà Nội.

 

DSC_6940

Thông Qua Phương Án Phân Chia Lợi Nhuận Năm 2016

loi nhuan nam 2016

Thông Qua Kế Hoạch Sản Xuất, Kinh Doanh Năm 2017

ke hoach 2017
Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Đào Hữu Duy Anh – ủy viên HĐQT đã báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2016. Bằng sự nỗ lực của toàn bộ đội ngũ quản lý và CBCNV, kết thúc năm 2016, đạt 37.378.868.860 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
DSC_6947
Trọng tâm của đại hội năm 2017 chính là trình bày phương án sáp nhập Công ty CP Bột giặt & Hóa chất đức giang (DGC) và Công ty CP hóa chất đức giang lào cai ( DLC).
 
DSC_6994

Đối tác tư vấn giải pháp hoán đổi cổ phần DGL thành cổ phiếu DGC

 Ngoài nội dung sáp nhập, Ông Đào Hữu Huyền còn trình bày phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi  để thực hiện đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện 100MW. Số lượng trái phiếu phát hành là 3.000.000, mệnh giá trên 1 trái phiếu là 100.000 VNĐ. Tổng số tiền dự kiến thu được khoảng 300.000.000.000. Lãi xuất trái phiếu sẽ là 2{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}/năm.
Đồng thời Đại hội cũng thông qua việc chọn công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn (A&C) vẫn là công ty kiểm toán năm tài chính 2017.
DSC_6973
 
DSC_6955
 
Các cổ đông tham dự Đại hội đều đánh giá cao những thành công mà HĐQT, Ban Điều hành và toàn bộ cán bộ công nhân viên Bột giặt &Hóa chất đức giang đã nỗ lực gặt hái được trong năm 2016, cổ đông đồng thời ghi nhận sự chắc chắn, uy tín trong hoạt động điều hành doanh nghiệp của công ty.
DSC_6981

Đại diện của  Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Hóa chất Đức Giang đưa ra ý kiến đóng góp trong đại hội

 Kết thúc Đại Hội, Ban kiểm phiếu tuyên bố các nội dung được thông qua với tỷ lệ bỏ phiếu với số phiếu cao đã khẳng định một lần nữa về hướng đi đúng đắn của Ban Lãnh đạo – Hội đồng quản trị Công ty. Hình ảnh một số cổ đông đưa ra những nhận định và đóng góp ý kiến trong Đại Hội.
“Sáp nhập để thành công” là bước đi tất yếu trong tiến trình phát triển của Hóa Chất Đức Giang cũng như tạo đòn bẩy để Hóa Chất Đức Giang tiến xa hơn trong tương lai. Thông qua những dự án công trình đang ấp ủ một bức tranh tươi sáng đầy hứa hẹn sẽ đưa Công ty lên một tầm cao mới.

Cùng chuyên mục

Trả lời