Công ty liên kết – Công ty CP hóa chất phân bón Lào Cai chốt ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Đại Hội Cổ Đông, Quan hệ cổ đông

Công ty con – Công ty CP hóa chất Đức Giang Lào Cai chốt ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
Thời gian: 09h30 ngày 26 tháng 3 năm 2016.
Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang – Lào Cai.
Địa chỉ: Khu công nghiệp Tằng Loỏng – Bảo Thắng – Lào Cai.
Tải về tài liệu họp ĐHĐCĐ công ty cổ phần hóa chất phân bón Lào Cai

Cùng chuyên mục

Trả lời