Công ty CP bột giặt và hóa chất Đức Giang nhận Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Quan hệ cổ đông

– Ngày 23/7/2015 công ty đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán – thay đổi lần thứ nhất:
Số cổ phiếu trước khi thay đổi: 33.499.366 cổ phiếu
Số cổ phiếu đăng ký bổ sung: 8.709.766 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu sau khi thay đổi: 42.209.132 cổ phiếu

Cùng chuyên mục

Trả lời