Công bố thông tin về việc thay đổi loại hình Báo cáo tài chính

Đã đăng vào Posted in Báo cáo tài chính, Công Bố Thông Tin, Quan hệ cổ đông

Do việc Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang – Lào Cai nhận sáp nhập Công ty cổ phần hóa chất phân bón Lào Cai và Công ty cổ phần hóa chất Bảo Thắng, nên Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang – Lào Ca và Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Đình Vũ không còn là công ty con của Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang. Kể từ quý IV/2017, Công ty thay đổi loại hình báo cáo tài chính phải công bố thông tin: Báo cáo tài chính công ty
Tải về bản công bố thông tin thay đổi loại hình báo cáo tài chính

Cùng chuyên mục

Trả lời