CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 09-2021

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Nghị quyết Hội Đồng Quản trị, Quan hệ cổ đông, Tin nổi bật, Tin tức

Nghị quyết HĐQT số 09/2021/NQ-HĐQT, ngày 27/04/2021 thông qua: (i) Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2021; (ii) Kế hoạch Quý 2/2021 và (iii) Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

CBTT Nghị quyết HĐQT số 09-2021

Cùng chuyên mục

Trả lời