CBTT Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện chốt DSCĐ tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Đại Hội Cổ Đông, Quan hệ cổ đông

20211022 – DGC – Thong bao Ngay DKCC de thuc hien chot quyen thuc hien DHDCD bat thuong 2021

Cùng chuyên mục

Trả lời