CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04-05-06

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Đại Hội Cổ Đông, Nghị quyết Hội Đồng Quản trị, Quan hệ cổ đông, Tin nổi bật, Tin tức

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị:

  1. Nghị quyết HĐQT số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 02/03/2021 về việc thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
  2. Nghị quyết HĐQT số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 02/03/2021 về việc giao cho Công ty TNHH một thành viên Bất Động Sản Đức Giang triển khai dự án “Tổ hợp công trình công cộng, trường học và nhà ở Đức Giang”.
  3. Nghị quyết HĐQT số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 02/03/2021 về việc thông qua thành lập chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tại Lào Cai để thực hiện việc khai thác mỏ Apatit tại Khai trường 25.

NGhị quyết HĐQT số 04-05-06

Cùng chuyên mục

Trả lời