CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA VIỆC GIẢI TỎA CỔ PHIẾU ESOP 2019 BỊ HẠN CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Nghị quyết Hội Đồng Quản trị, Quan hệ cổ đông, Tin tức

20220818 – DGC – CBTT NQHDQT so 14 thong qua giai toa ESOP 2019

Cùng chuyên mục

Trả lời