CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 16 VÀ NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 17

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Nghị quyết Hội Đồng Quản trị, Quan hệ cổ đông, Tin nổi bật, Tin tức

CTCP TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

  1. Nghị quyết HĐQT số 16/2020/NQ-HĐQT ngày 24/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang về việc thông qua kết quả quý 3/2020, kế hoạch quý 4/2020 và kế hoạch triển khai dự án.
  2. Nghị quyết HĐQT số 17/2020/NQ-HĐQT ngày 24/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang về việc thông qua phương án tạm ứng 15% cổ tức năm 2020 bằng tiền.

CBTT Nghị quyết HĐQT 16 và Nghị quyết HĐQT số 17

Cùng chuyên mục

Trả lời